Lista placówek

Lista placówek

Szkoła Podstawowa nr 222 Warszawa
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7a

Szkoła Podstawowa nr. 104
im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27

Szkoła Podstawowa
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6

Szkoła Podstawowa nr. 157
im. Adama Mickiewicza
ul. Kazimierzowska 16

Szkoła Podstawowa 212
im. Krystyny Krahelskiej
ul. Czarnomorska 3

Szkoła Podstawowa nr. 307
im. Jana III Sobieskiego
ul. Barcelońska 8

Szkoła Podstawowa nr. 190
im. Orła Białego
ul. Zwierzyniecka 10

Szkoła Podstawowa nr. 141
im. Mjr. Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117

Szkoła Podstawowa w Mysiadle
ul. Kwiatowa 28
ul. Ogrodowa 13

Szkoła podstawowa nr. 169
im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17

Szkoła Podstawowa nr.163
im. Batalionu „Zośka”
ul. Osiecka 28/32

Szkoła Podstawowa nr. 81
ul. Puszczyka 6